Garance dostupnosti 99,9 %

 

Balíček Premium

Garance dostupnosti – SLA (Service Level Agreement) – v případě výpadku služeb vám vrátíme poměrnou část z měsíčního pronájmu stránek balíčku Premium.

Vysokou dostupnost služby si můžeme dovolit garantovat díky kvalitnímu hardware a virtualizační technologii (cloudu), které využíváme. V praxi tato smluvní garance znamená, že doba výpadků za jeden kalendářní měsíc nesmí přesáhnout dohromady 43 minut. V případě, že i přes veškerou naší snahu a nonstop dohled, výpadek dohromady za kalendářní měsíc přesáhne tuto hodnotu, vrátíme vám poměrnou část předplatného balíčku Premium.

 

Jak měříme?

Využíváme nezávislou měřící službu monitoring-serveru.cz, která měří v intervalu 1 minuty stránku http://premium.flox.cz, umístěnou na infrastruktuře balíčku Premium. Výsledky z měření jsou veřejně dostupné (viz. odkaz na konci této stránky) - každý si tak může aktuální funčnost našich služeb sám kdykoliv zkontrolovat.

 

Co se děje v případě výpadku?

V případě výpadku služeb jsou naši správci automaticky informováni okamžitě, a to jak pomocí e-mailových zpráv, tak prostřednictvím SMS a volání. Okamžitě začnou vzniklou situaci řešit. V případě, že výpadek dohromady za kalendářní měsíc přesáhne garantovanou hodnotu, požádejte o vrácení předplatného pomocí tohoto formuláře.

 

Jak se počítá SLA?

Měsíční dostupnost stránek Procento vrácené částky z balíčku Premium
Menší než 99,9 % 10 %
Menší než 99,0 % 50 %
Menší než 98,0 % 100 %
 

Podmínky SLA

Služba Garance dostupnost se vztahuje na balíček Premium systému na tvorbu e-shopu a webové stránky od ByznysWeb. Za směrodatný výpočet dostupnosti považujeme nezávislou měřící službu monitoring-serveru.cz. Výsledky z měření a metodika měření jsou veřejně dostupné (viz. odkaz na konci této stránky). O vrácení předplatného je nutné požádat do 30 dní od konce předmětného měsíce pomocí tohoto formuláře (vrácení nenastává automaticky). Na pozdější žádosti nebude brán zřetel.

SLA se nevztahuje na jakékoliv nedostupnosti, pozastavení nebo ukončení služeb: způsobené faktory mimo naši přiměřenou kontrolu, včetně případné události vyšší nebo úřední moci; způsobené zařízením, software nebo jinou technologii třetích stran, kromě zařízení třetí strany pod naší přímou kontrolou. SLA se nevztahuje na případy deaktivace služeb z důvodů neuhrazení faktury za služby; a na plánované výpadky z důvodu údržby zařízení v nočních hodinách.

Výsledky z měření jsou dostupné veřejně na této adrese.

 

Informace o významných výpadcích

Výpadek 5.2.2018 - v 16:15 nastala softwarová chyba a problémy s automatickou rotací snapshotů (záloh), které následně zahltily SSD kapacity Tier 1 i Tier 2 na diskovém poli Dell Compellent v našem cloudu. To vedlo k využití mechanických disků Tier 3, a následně problémům s výkonností, v krajním případě i celkové nedostupnosti serverů. Na základě monitoringu jsme situaci ihned začali řešit a to nejen z naší strany a přímo v serverovně, ale také s technickou podporou dodavatele diskových polí firmy Dell. Komplexní vyřešení a reaktivace serverů však zabrala delší dobu. Výpadek trval díky zapojení všech našich kapacit cca od 16:15 - 18:00.

Momentálně diskutujeme o možnostech přesunout servery do datacentra s čistě SSD dikovými poli se synchronní replikací, a měli bychom docílit, aby se podobné výpadky neopakovaly.
Dobře si uvědomujeme, že cca 2-hodinový výpadek značně narušil vaše marketingové aktivity a práce na webech.

Děkujeme vám za vaši trpělivost a porozumění. Pro všechny klienty využívající verzi PREMIUM s garantovanou 99,9 % dostupností, nabízíme plnou kompenzaci na konci kalendářního měsíce, podle podmínek na tomto webu.

  

Výpadek 29.9.2016 - ve 21:36 došlo k problémům s ovladači na jednom z hardwarových uzlů a tím k výpadku konektivity k síti a storage (diskům). Uzel jsme byli nuceni rebootovat, došlo k resetu a spuštění serverů z tohoto uzlu na dalších hardwarových uzlech, co si bohužel vyžádalo výpadek. V současnosti by měl být problém už vyřešen. Za způsobené komplikace se omlouváme.

A nyní je čas vyzkoušet si vytvořit e-shop nebo web zdarma a nezávazně, co říkáte?

Vyzkoušet zdarma

Přihlášení

Vyzkoušejte web nebo e-shop zdarma

Zavřít