Žádost o vrácení předplatného balíčku Premium z důvodu výpadku, který přesáhl garantovanou dostupnost

 

Jak se počítá SLA?

Měsíční dostupnost stránek Procento vrácené částky z balíčku Premium
Menší než 99,9 % 10 %
Menší než 99,0 % 50 %
Menší než 98,0 % 100 %
 

Podmínky SLA

Služba Garance dostupnost se vztahuje na balíček Premium systému na tvorbu e-shopu a webové stránky od ByznysWeb. Za směrodatný výpočet dostupnosti považujeme nezávislou měřící službu monitoring-serveru.cz. Výsledky z měření a metodika měření jsou veřejně dostupné (viz. odkaz na konci této stránky). O vrácení předplatného je nutné požádat do 30 dní od konce předmětného měsíce pomocí tohoto formuláře (vrácení nenastává automaticky). Na pozdější žádosti nebude brán zřetel.

SLA se nevztahuje na jakékoliv nedostupnosti, pozastavení nebo ukončení služeb: způsobené faktory mimo naši přiměřenou kontrolu, včetně případné události vyšší nebo úřední moci; způsobené zařízením, software nebo jinou technologii třetích stran, kromě zařízení třetí strany pod naší přímou kontrolou. SLA se nevztahuje na případy deaktivace služeb z důvodů neuhrazení faktury za služby; a na plánované výpadky z důvodu údržby zařízení v nočních hodinách.

Výsledky z měření jsou dostupné veřejně na této adrese.

Žádost o vrácení předplatného

Typ vrácení: *

Přihlášení

Vyzkoušejte web nebo e-shop zdarma

Zavřít