Jak zpracováváme vaše osobní údaje

Cílem ByznysWeb.cz je vývoj redakčního systému pro vytvoření webové stránky a e-shopu, který respektuje potřeby skutečných podnikatelů, e-shopařů, provozovatelů webových stránek nebo blogů.

Abychom vám mohli poskytnout relevantní odpovědi na vaše dotazy, poradit s výběrem balíčků nebo doplňkových služeb, poslat výzvu na úhradu nebo informačný newsletter, zpracováváme vaše jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

K vašemu soukromí přistupujeme s patřičnou vážností a opatrností. Vždy se snažíme zpracovávat pouze ty osobní údaje, které jsou v dané situaci nevyhnutelné.

Přečtěte si, jak konkrétně zpracováváme vaše osobní údaje (dále OÚ) v jednotlivých částech využívání našich služeb.

 

1. Jak zpracováváme OÚ příjemců našeho newsletteru

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO PŘÍJEMCE NAŠEHO NEWSLETTERU

ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování OÚ, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen „všeobecné nařízení o ochraně údajů"), a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů").

Naše identifikační a kontaktní údaje 

Vaše OÚ budeme zpracovávat ve společnosti ByznysWeb s.r.o., Neklanova 120/18 Praha 2 – Vyšehrad, 128 00. Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím e-mailu info@byznysweb.cz nebo telefonicky 222 74 64 10.

Proč budeme vaše OÚ zpracovávat?

Vaši e-mailovou adresu budeme zpracovávat proto, abychom vás mohli informovat o užitečných novinkách ve formě krátkých e-mailových zpráv nebo poslat ebook s hodnotnými informacemi pro rozvoj vašeho podnikání, a to v souladu s čl. 6 od 1 písm a) všeobecného nařízení o ochraně údajů, to znamená na základě vašeho souhlasu.

Informace o přenosu OÚ do třetích zemí

Ani jednou z našich zpracovatelských činností nebudeme vaše OÚ přenášet do třetích zemí (to znamená mimo EU nebo EHP).

Komu poskytneme vaše OÚ?

Vaše OÚ umísťujeme v cloudové infrastruktuře společnosti Master Internet, s.r.o., Jiráskova 21, 602 00 Brno, kde jsou všechny postupy a procesy včetně zpracování OÚ pravidelně certifikovány v rámci systému managementu kvality ISO 9001:2009 a bezpečnosti informací ISO/IEC 27001:2013.

Rovněž využíváme služby serverhostingu společnosti Nethost, s.r.o., se sídlem Kšírova 435/136, Brno, která zavedla interní pravidla a postupy, které definují ochranu, manipulaci s daty a jejich ověřování v souladu s bezpečnostním standardem PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

Jak dlouho budeme vaše OÚ uchovávat? 

E-mailovou adresu, kterou nám poskytnete, budeme uchovávat jen pokud neodvoláte svůj souhlas, který jste nám udělili. Přičemž souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to například kliknutím na odhlašovací odkaz, který najdete v patičce každé e-mailové zprávy, kterou od nás dostanete.

Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním vašich OÚ?

Jako dotčená osoba máte právo:

 • vyžadovat přístup ke svým OÚ,
 • na opravu, smazání nebo omezení zpracování vašich OÚ,
 • na přenosnost údajů.

Když máte pochybnosti o zákonnosti zpracování svých OÚ, můžete podat stížnost na dozorující orgán, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů České republiky.

Jak si můžete své právo uplatnit?

Své právo si u nás můžete uplatnit kdykoliv, a to doručením vaší žádosti:
osobně nebo písemně na adresu ByznysWeb s.r.o., Neklanova 120/18 Praha 2 – Vyšehrad, 128 00 nebo elektronicky na e-mailovou adresu oou@irisoft.cz.

2. Jak zpracováváme vaše OÚ v rámci testování ByznysWebu?

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OÚ PRO TY, KTEŘÍ SI CHTĚJÍ VYZKOUŠET NAŠI SLUŽBU

ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování OÚ, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen „všeobecné nařízení o ochraně údajů"), a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů").

Naše identifikační a kontaktní údaje  

Vaše OÚ budeme zpracovávat ve společnosti ByznysWeb s.r.o., Neklanova 120/18 Praha 2 – Vyšehrad, 128 00. Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím e-mailu info@byznysweb.cz nebo telefonicky 222 74 64 10.

Proč budeme vaše OÚ zpracovávat?

K tomu, abyste si mohli vyzkoušet naši službu, pro vás vytvoříme uživatelský účet. K tomu potřebujeme vaše jméno, příjmení, kontaktní adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
Vaše OÚ budeme zpracovávat v souladu s čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nařízení o ochraně údajů, to znamená z důvodu předsmluvných opatření. Bohužel, když nám OÚ neposkytnete, nemůžeme pro vás zpřístupnit naši službu, a nemohli byste ji testovat.

Informace o přenosu OÚ do třetích zemí

Ani jednou z našich zpracovatelských činností nebudeme vaše OÚ přenášet do třetích zemí (to znamená mimo EU nebo EHP).

Komu poskytneme vaše OÚ?

Vaše OÚ umísťujeme v cloudové infrastruktuře společnosti Master Internet, s.r.o., Jiráskova 21, 602 00 Brno, kde jsou všechny postupy a procesy včetně zpracování OÚ pravidelně certifikovány v rámci systému managementu kvality ISO 9001:2009 a bezpečnosti informací ISO/IEC 27001:2013.

Rovněž využíváme služby serverhostingu společnosti Nethost, s.r.o., se sídlem Kšírova 435/136, Brno, která zavedla interní pravidla a postupy, které definují ochranu, manipulaci s daty a jejich ověřování v souladu s bezpečnostním standardem PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

Jak dlouho budeme vaše OÚ uchovávat? 

OÚ, které nám poskytnete, budeme uchovávat, jen pokud budete naši službu testovat. Jakmile dojte k uplynutí testovacího období a vy službu neobjednáte, vaše OÚ zlikvidujeme.

Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním vašich OÚ?

Jako dotčená osoba máte právo:

 • vyžadovat přístup ke svým OÚ,
 • na opravu, smazání nebo omezení zpracování vašich OÚ,
 • na přenosnost údajů.

Když máte pochybnosti o zákonnosti zpracování vašich OÚ můžete podat stížnost na dozorující orgán, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů České republiky.

Jak si můžete své právo uplatnit?

Své právo si u nás můžete uplatnit kdykoliv, a to doručením vaší žádosti:
osobně nebo písemně na adresu ByznysWeb s.r.o., Neklanova 120/18 Praha 2 – Vyšehrad, 128 00 nebo elektronicky na e-mailovou adresu oou@irisoft.cz.

3. Jak zpracováváme vaše OÚ po objednání našich služeb?


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OÚ PRO TY, KTEŘÍ OBJEDNALI SLUŽBY BYZNYSWEB

ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování OÚ, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen „všeobecné nařízení o ochraně údajů"), a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů").

Naše identifikační a kontaktní údaje 

Vaše OÚ budeme zpracovávat ve společnosti ByznysWeb s.r.o., Neklanova 120/18 Praha 2 – Vyšehrad, 128 00. Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím e-mailu info@byznysweb.cz nebo telefonicky 222 74 64 10.

Proč budeme vaše OÚ zpracovávat?

Abychom vám mohli dodávat službu, kterou si vyberete, testujete nebo objednáte prostřednictvím našeho elektronického obchodu, budeme zpracovávat vaše jméno, příjmení, kontaktní adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Tyto osobní údaje jsou nevyhnutelné k plnění samotného předmětu smlouvy, ke spárování platby, případně k poskytnutí jiných souvisejících služeb (jako například reklamační a jiné povinnosti, které nám vyplývají v souvislosti s právními předpisy, které upravují například ochranu spotřebitele).

Další OÚ o vás a vašich zákaznících, se kterými pracujeme, jsou závislé na tom, kterou z našich služeb využíváte, a proto dopředu nemůžeme vymezit seznam zpracovávaných OÚ. Držíme se ale zásady, že o vás zpracováváme jen ty OÚ, které jsou opravdu nevyhnutelné.

Informace o přenosu OÚ do třetích zemí

Ani jednou z našich zpracovatelských činností nebudeme vaše OÚ přenášet do třetích zemí (to znamená mimo EU nebo EHP).

Komu poskytneme vaše OÚ?

Vaše OÚ umísťujeme v cloudové infrastruktuře společnosti Master Internet, s.r.o., Jiráskova 21, 602 00 Brno, kde jsou všechny postupy a procesy včetně zpracování OÚ pravidelně certifikovány v rámci systému managementu kvality ISO 9001:2009 a bezpečnosti informací ISO/IEC 27001:2013.

Rovněž využíváme služby serverhostingu společnosti Nethost, s.r.o., se sídlem Kšírova 435/136, Brno, která zavedla interní pravidla a postupy, které definují ochranu, manipulaci s daty a jejich ověřování v souladu s bezpečnostním standardem PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard.

Jak dlouho budeme vaše OÚ uchovávat? 

Osobní údaje, které nám poskytnete, budeme uchovávat po dobu využívání našich služeb. Jakmile dojte k uplynutí testovacího období a vy službu neobjednáte, vaše OÚ zlikvidujeme.

Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním vašich OÚ?

Jako dotčená osoba máte právo:

 • vyžadovat přístup ke svým OÚ,
 • na opravu, smazání nebo omezení zpracování vašich OÚ,
 • na přenosnost údajů.

Když máte pochybnosti o zákonnosti zpracování vašich OÚ, můžete podat stížnost na dozorující orgán, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů České republiky.

Jak si můžete své právo uplatnit?

Své právo si u nás můžete uplatnit kdykoliv, a to doručením vaší žádosti:
osobně nebo písemně na adresu ByznysWeb s.r.o., Neklanova 120/18 Praha 2 – Vyšehrad, 128 00 nebo elektronicky na e-mailovou adresu oou@irisoft.cz.

4. Jak zpracováváme vaše OÚ,když potřebujete poradit nebo hledáte vhodné řešení pro své podnikání?

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OÚ PRO TY, KTEŘÍ VYUŽÍVAJÍ PODPORU BYZNYSWEB

ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování OÚ, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen „všeobecné nařízení o ochraně údajů"), a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů").

Naše identifikační a kontaktní údaje 

Vaše OÚ budeme zpracovávat ve společnosti ByznysWeb s.r.o., Neklanova 120/18 Praha 2 – Vyšehrad, 128 00. Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím e-mailu info@byznysweb.cz nebo telefonicky 222 74 64 10.

Proč budeme vaše OÚ zpracovávat?

Abychom vám mohli dodávat službu, kterou si vyberete, testujete nebo objednáte prostřednictvím našeho elektronického obchodu, budeme zpracovávat vaše jméno, příjmení, kontaktní adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Tyto osobní údaje jsou nevyhnutelné k plnění samotného předmětu smlouvy, ke spárování platby, případně k poskytnutí jiných souvisejících služeb (jako například reklamační a jiné povinnosti, které nám vyplývají v souvislosti s právními předpisy, které upravují například ochranu spotřebitele).

Další OÚ o vás a vašich zákaznících, se kterými pracujeme, jsou závislé na tom, kterou z našich služeb využíváte, a proto dopředu nemůžeme vymezit seznam zpracovávaných OÚ. Držíme se ale zásady, že o vás zpracováváme jen ty OÚ, které jsou opravdu nevyhnutelné.

Informace o přenosu OÚ do třetích zemí

Ani jednou z našich zpracovatelských činností nebudeme vaše OÚ přenášet do třetích zemí (to znamená mimo EU nebo EHP).

Komu poskytneme vaše OÚ?

Vaše OÚ umísťujeme v cloudové infrastruktuře společnosti Master Internet, s.r.o., Jiráskova 21, 602 00 Brno, kde jsou všechny postupy a procesy včetně zpracování OÚ pravidelně certifikovány v rámci systému managementu kvality ISO 9001:2009 a bezpečnosti informací ISO/IEC 27001:2013.

Rovněž využíváme služby serverhostingu společnosti Nethost, s.r.o., se sídlem Kšírova 435/136, Brno, která zavedla interní pravidla a postupy, které definují ochranu, manipulaci s daty a jejich ověřování v souladu s bezpečnostním standardem PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

Jak dlouho budeme vaše OÚ uchovávat? 

Osobní údaje, které nám poskytnete, budeme uchovávat po dobu využívání našich služeb. Jakmile dojte k uplynutí testovacího období a vy službu neobjednáte, vaše OÚ zlikvidujeme.

Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním vašich OÚ?

Jako dotčená osoba máte právo:

 • vyžadovat přístup ke svým OÚ,
 • na opravu, smazání nebo omezení zpracování vašich OÚ,
 • na přenosnost údajů.

Když máte pochybnosti o zákonnosti zpracování vašich OÚ, můžete podat stížnost na dozorný orgán, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů České republiky.

Jak si můžete své právo uplatnit?

Své právo si u nás můžete uplatnit kdykoliv, a to doručením vaší žádosti:
osobně nebo písemně na adresu ByznysWeb s.r.o., Neklanova 120/18 Praha 2 – Vyšehrad, 128 00 nebo elektronicky na e-mailovou adresu oou@irisoft.cz.

5. Jak zpracováváme soubory cookies?

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ COOKIES NA BYZNYSWEB.cz

ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování OÚ, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen „všeobecné nařízení o ochraně údajů"), a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů").

Informace o zpracování cookies.

Naše identifikační a kontaktní údaje 

Vaše OÚ budeme zpracovávat ve společnosti ByznysWeb s.r.o., Neklanova 120/18 Praha 2 – Vyšehrad, 128 00. Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím e-mailu info@byznysweb.cz nebo telefonicky 222 74 64 10.

Proč zpracováváme cookies?

Cookie, tedy krátký řetězec písmen a čísel uložený na vašem zařízení při návštěvě webu ByznysWeb.cz zpracováváme proto, abychom zjistili, co vás zajímá. Jejich prostřednictvím zvyšujeme funkčnost naší stránky a praktičnost jejího využívání.

Využíváním našeho webu souhlasíte s využívaním technologie cookies. Předvolby ochrany soukromí (nastavení cookies).

Jak dlouho zpracováváme vaše cookies?

Dočasné cookies (session cookies) zpracováváme až do doby, než vypnete internetový prohlížeč, resp. záložku v prohlížeči.
Trvalé cookies (persistent cookies) zůstávají ve vašem prohlížeči uloženy tak dlouho, dokud neuplyne jejich životnost nebo je manuálně neodstraníte.

Informace o přenosu cookies do třetím stranám

Na jednotlivých podstránkách ByznysWeb.cz (např. objednávka našich služeb nebo vyplnění kontaktního formuláře) mohou existovat funkční nebo analytické skripty, které si ukládají vlastní cookies za účelem zobrazení remarketingových nebo reklamních kampaní s nabídkou šitou na míru právě vám.

 

6. Jak zpracováváme údaje o dětech?

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OÚ OSOB MLADŠÍCH 16 LET

ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování OÚ, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen „všeobecné nařízení o ochraně údajů"), a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů").

Naše identifikační a kontaktní údaje 

Vaše OÚ budeme zpracovávat ve společnosti ByznysWeb s.r.o., Neklanova 120/18 Praha 2 – Vyšehrad, 128 00. Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím e-mailu info@byznysweb.cz nebo telefonicky 222 74 64 10.

Jsou zpracovávány i údaje o dětech, resp. osobách mladších než 16 let?

Naše webové stránky nejsou určeny osobám mladším 16 let. Jejich OÚ tedy úmyselně neshromážďujeme. Pokud ale zjistíme, že nedopatřením, resp. podvodem, jsme získali OÚ dětí mladších 16 let, podnikneme potřebné kroky, abychom údaje smazali. Kromě případů, kdy jsme zákonem vázání si je ponechat.

 

Přihlášení

Vyzkoušejte web nebo e-shop zdarma

Zavřít
Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti