Systém pro rychlé vytvoření webových stránek nebo e-shopů

GDPR – Příklady nastavení prvků soukromí

Zpět na kategorii

UPOZORNĚNÍ: Níže uvedené příklady slouží pouze pro ilustraci nastavení prvků soukromí v systému FLOX. Před nastavením doporučujeme poradit se se svým právníkem a přesně formulovat znění jednotlivých hlášek. Společnost IRISOFT SYSTEMS, s.r.o., se tímto distancuje od jakýchkoliv možných postihů, které by případně mohly plynout z použití níže uvedených formulací.

Části návodu:

 

Vytvoření podstránky s informacemi o ochraně osobních údajů

Jednotlivé prvky upozornění by měly obsahovat odkaz na stránku, kde máte uvedeno, jakým způsobem zpracovává vaše společnost osobní údaje. Před samotným vytvořením jednotlivých prvků soukromí si tedy vytvořte stránku s informacemi o ochraně osobních údajů.
Postup vytvoření nové stránky v systému FLOX najdete na tomto odkazu.

 

Nastavení statické lišty s informacemi o zpracování souborů Cookies

Příklad: chceme na stránce zobrazit statickou lištu, která bude informovat návštěvníky stránky o využívání Cookies a o seznamu zpracovávaných Cookies, které jsou uvedeny na stránce s informacemi o ochraně osobních údajů.

Postup:

1. V sekci Nastavení > Soukromí a bezpečnost klikněte na tlačítko Nový prvek soukromí:
novy prvok soukromi

2. V okně pro přidání nového prvku vyplníme pole Název jako Informace o používání cookies, v poli Událost vybereme při zobrazení stránky a v poli Typ prvku soukromí vybereme z nabídky možnost opona / statický prvek:
nový prvek soukromí - základní nastavení

3. Na záložce Text vyplníme zprávu, kterou chceme zobrazovat návštěvníkovi. Nesmíme zapomenout na vytvoření hypertextového odkazu z části textu na stránku s obchodními podmínkami:
upozornění na používání cookies - text

4. Na záložce Volby vybereme v políčku Akce možnost je nabídnutý / zobrazí se (jedná se o informační prvek a není vyžadován jeho odsouhlasení), v políčku Typ souhlasu vybereme lokální úložiště prohlížeče (informace o potvrzení se uloží v paměti prohlížeče a prvek se nebude dále zobrazovat) a v políčku Způsob zobrazení zvolíme možnost statická lišta:
cookies upozornění - upřesnění nastavení

5. Uložíme nastavení nového prvku soukromí. Po otevření stránky uvidíme v levém dolním rohu statickou lištu s nastaveným textem. Po potvrzení se lišta skryje a nebude se dále na stránce zobrazovat.
Oznámení o používání souborů cookies

 

Nastavení souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem odeslání kontaktního formuláře

Příklad: cílem je získání souhlasu se zpracováním osobních údajů při odesílání kontaktního formuláře na stránce Kontakt za účelem odpovědi na zaslanou otázku.

Postup:

1.V sekci Nastavení > Soukromí a bezpečnost klikněte na tlačítko Nový prvek soukromí.

2. V okně pro přidání nového prvku vyplníme pole Název jako Souhlas se zpracováním osobních údajů v bloku formulář, v poli Událost vybereme ve formuláři, v poli Typ prvku soukromí vybereme z nabídky možnost zaškrtávací políčko (Checkbox) a v poli Vybrat konkrétně vybereme formulář, který se nachází na stránce např. SK/Kontakt:
souhlas se zpracováním osobních údajů ve formuláři - nastavení

3. Na záložce Text vyplníme zprávu, kterou chceme zobrazovat návštěvníkovi:
kontaktní formulář - text

4. Na záložce Volby vybereme v políčku Akce možnost je vyžadovaný (bez udělení souhlasu není možné zpracovat osobní údaje ve formuláři a odpovědět na něj), v políčku Typ souhlasu vybereme jednorázové použití (souhlas se zpracováním bude vyžadován při každém odeslání formuláře) a do políčka Chybové hlášení vložíme chybovou hlášku o nemožnosti zpracovat otázku zákazníka v případě, že zákazník nebude souhlasit se zpracováním údajů:
ochrana osobních udajů v bloku formulář - upřesnění nastavení

5. Pokud navštívíme stránku Kontakt, uvidíme ve formuláři zaklikávací políčko se souhlasem se zpracováním osobních údajů. Když zkusíme odeslat formulář bez souhlasu, systém zobrazí nastavenu chybovou hlášku:
formulář s ochranou osobních údajů

Nastavení potvrzení věku pro vstup na stránku

Příklad: cílem je nastavení potvrzení věku při vstupu na stránku, abychom zamezili nákupu produktů neplnoletým zákazníkům.

Postup:

1. V sekci Nastavení > Soukromí a bezpečnost klikněte na tlačítko Nový prvek soukromí.

2. V okně pro přidání nového prvku vyplníme pole Název jako Potvrzení věku, v poli Událost vybereme při zobrazení stránky a v poli Typ prvku soukromí vybereme z nabídky možnost Potvrzení věku:
Okno pro potvrzení věku - základní nastavení

3. Na záložce Text vyplníme zprávu, kterou chceme zobrazovat návštěvníkovi:
Modal pro potvrzení věku pro vstup na stránku

4. Na záložce Volby vybereme v políčku Akce možnost je vyžadovaný (bez souhlasu není možné pustit zákazníka na stránku), v políčku Typ souhlasu vybereme lokální úložiště prohlížeče (informace o potvrzení se uloží v paměti prohlížeče a prvek se nebude dále zobrazovat), v políčku Požadovaný věk vyplníme 18 a v políčku Způsob zobrazení zvolíme možnost modální okno:
Potvrzení věku - upřesnění nastavení

5. Uložíme nastavení nového prvku soukromí. Po zobrazení stránky se všem návštěvníkům zobrazí vyskakovací okno, kde budou moct potvrdit věk. Pokud návštěvník klikne na Zrušit, je automaticky přesměrován na domovskou stránku a opět uvidí okno s potvrzením věku. Při potvrzení se informace uloží v paměti prohlížeče a od zákazníka není opětovně požadované potvrzení věku.
Potvrzení věku pro vstup na stránku

 

Nastavení souhlasu se zasíláním novinek e-mailem

Příklad: nastavení souhlasu se zpracováním e-mailové adresy pro zasílání novinek e-mailem při přihlášení k odběru novinek e-mailem.

Postup:

1. V sekci Nastavení > Soukromí a bezpečnost klikněte na tlačítko Nový prvek soukromí:

2. V okně pro přidání nového prvku vyplníme pole Název jako Možnost registrace do newsletteru, v poli Událost vybereme při přihlášení se k odběru novinek e-mailem a v poli Typ prvku soukromí vybereme z nabídky možnost zdvojený souhlas (double opt-in):
Souhlas se zpracováním při registraci do newsletteru

3. Na záložce Text vyplníme zprávu, kterou chceme zobrazovat návštěvníkovi:
Souhlas se zpracováním při registraci do newsletteru

4. Na záložce Volby vybereme v políčku Akce možnost je nabídnutý / se zobrazí (pokud zákazník neudělí souhlas, nebude e-mail zařazen do seznamu odběratelů novinek e-mailem), v políčku Typ souhlasu vybereme Trvalý - skrýt při uděleném souhlasu (souhlas je potřebný pouze jednou, při přihlášení) a do políčka Předmět můžeme vložit vlastní předmět e-mailové zprávy pro potvrzení souhlasu:
Souhlas se zpracováním při registraci do newsletteru

5. Uložíme nastavení nového prvku soukromí. Po uložení se v poli pro přihlášení k odběru novinek e-mailem bude zobrazovat zaklikávací políčko, kterým může zákazník souhlasit se zpracováním e-mailové adresy na zasílání novinek e-mailem. Když políčko při registraci k odběru novinek nezaklikne, e-mailová adresa nebude zařazena mezi odběratele novinek e-mailem.
Přihlášení k odběru novinek emailem

 

Upravení odkazu pro odhlášení z odběru novinek e-mailem v patičce newsletteru

Příklad: každý zaslaný newsletter ze systému FLOX má na konci odkaz pro odhlášení z odběru novinek. Cílem je tento odkaz upravit.

Postup:

1. V sekci Nastavení > Soukromí a bezpečnost najdeme prvek soukromí Odhlašovací link v newsletteru a klikneme na ikonku tužky:
Upravení textu pro odhlášení z odběru novinek emailom

2.V okně pro upravení prvku soukromí se přepneme na záložku Text a upravíme text do požadované podoby
Upravení textu pro odhlášení z odběru novinek emailom

3. Nastavení uložíme kliknutím na tlačítko Uložit. Po uložení se bude v patičce newsletterů zasílaných ze systému zobrazovat nový text pro odhlášení.

 

Upravení souhlasu se zpracováním osobních údajů v objednávkovém formuláři

Příklad: chceme změnit text pro potvrzení souhlasu s obchodními podmínkami tak, aby obsahoval i informace o zpracování osobních údajů.

Postup:

1. V sekci Nastavení > Soukromí a bezpečnost najdeme prvek soukromí Zobrazit obchodní podmínky a klikneme na ikonku tužky:
úprava textu obchodných podmienok v objednávkovom formulári

2. Na záložce Text vyplníme zprávu, kterou chceme zobrazovat návštěvníkovi. Nesmíme zapomenout na vytvoření hypertextových odkazů z částí textu na stránky s obchodními podmínkami a s informacemi o zpracování osobních údajů:
Změněný text OP

3. Nastavení uložíme kliknutím na tlačítko Uložit. V objednávkovém formuláři se bude od teď zobrazovat námi uvedený text i s odkazy:
Upravený souhlas s OP ve formuláři

TIP: pokud používáte jazykové verze, je vhodné upravit text i pro další verze kromě hlavní jazykové verze. Jak upravit prvky soukromí pro jednotlivé jazykové verze se dozvíte v našem návodu.

 

Nastavení opt-out pro produktový srovnávač Heureka

Příklad: Nastavení opt-out potvrzení pro srovnávač produktů Heureka. Opt-out potvrzení zabezpečí, že souhlas bude udělen, pokud zákazník nezaklikne, že nechce zaslat údaje do srovnávače. Pokud tedy políčko zůstane nezakliknuté, systém se bude chovat, jako kdyby zákazník souhlas udělil.

Postup:

1. V sekci Nastavení > Jazyky otevřeme jazykovou verzi, pro ktorou chceme nastavení upravit a klikneme na záložku Volby soukromí:
Nastavenie jazykovej verzie pre úpravu správania zaškrtávacieho políčka

2. v sezname prvků soukromí najdeme prvek s názvem Dotazník spokojenosti Heureka a klikneme na ikonku tužky:

Nastavení prvku soukromí Heuréka ověřeno zákazníky

3. na záložce Text změníme text tak, aby bylo zákazníkovi jasné, že zakliknutím políčka vyjádří svůj nesouhlas:
Změna textu pro Heureka Ověřeno zákazníky

4. na záložce Volby vybereme v poli Implicitní souhlas možnost opt-out, která zabezpečí, že nezakliknutí políčka bude automaticky znamenat udělený souhlas:
Heuréka overené implicitný súhlas

Výsledkem nastavení bude, že Heureka ověřeno zákazníky se bude v objednávkovém formuláři zobrazovat jako opt-out souhlas. Když zákazník nezaklikne uvedené políčko, informace se do Heuréky odešlou. Pokud zákazník políčko zaklikne, informace o objednávce nebudou přeneseny do produktového srovnávače.
Heuréka ověřeno zákazníky v objednávce

Chcete se ještě na něco zeptat? Napište nám:

Přihlášení (Flox 2)

Vyzkoušejte web nebo e-shop zdarma

Výběr designu:

Adresa stránek s koncovkou .flox.cz je zdarma. Adresu můžete kdykoliv změnit na tvar bez koncovky .flox.cz zakoupením nebo přesmerováním vlastní domény.

Vyberte si prosím některou z připravených šablon.
Design stránek můžete kdykoliv změnit v administraci, kde
najdete bohaté možnosti přizpůsobení šablon.
Rádi Vám vytvoříme i unikátní design na míru.

Tato stránka používá cookies. Vice info